WA100-1 Model No.
WA100-1
Manufacturer
KOMATSU
Serial No.
32585 
Year
1990
Hour meter/Km
12169
Status
New