WA30-5E Model No.
WA30-5E
Manufacturer
KOMATSU
Serial No.
20741
Year
1997
Hour meter/Km
8288
Status
New