WA350-3E Model No.
WA350-3E
Manufacturer
KOMATSU
Serial No.
53038
Year
1997
Hour meter/Km
16043
Status
New