WA400-3 Model No.
WA400-3
Manufacturer
KOMATSU
Serial No.
55023
Year
2001
Hour meter/Km
15000
Status
New