WA480-6 Model No.
WA480-6
Manufacturer
KOMATSU
Serial No.
66915
Year
2013
Hour meter/Km
10821
Status
New